Disclaimer & privacy

Zuid-Oost-Vlaamse kinekring biedt u deze website en de informatie erop aan op voorwaarde dat u, zonder enig voorbehoud, instemt met de gebruiksvoorwaarden op deze pagina. Onder ‘informatie’ verstaat Zuid-Oost-Vlaamse kinekring alle teksten, alle fotografisch materiaal, afbeeldingen en andere grafische items, alle lay-out, sjablonen, templates en structuren die de constructie, de vorm en de inhoud van deze website uitmaken.

1. Aansprakelijkheid

Zuid-Oost-Vlaamse kinekring aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website of van de informatie erop. De teksten op deze website bezitten dan ook geen enkele juridische kracht. Indien u ter ondersteuning van een juridische vraagstelling over de juridisch correcte teksten wenst te beschikken, kunt u deze schriftelijk aanvragen bij Zuid-Oost-Vlaamse kinekring, Groendal 67, 9500 Geraardsbergen. Zuid-Oost-Vlaamse kinekring heeft veel zorg besteed aan de creatie van deze website. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en werd waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat Zuid-Oost-Vlaamse kinekring de juistheid, volledigheid of geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook kan garanderen. Bovendien kan de informatie gewijzigd worden zonder voorafgaande verwittiging. Zuid-Oost-Vlaamse kinekring noch haar providers kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Evenmin zijn zij aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kan veroorzaken.

2. Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

De gebruiker is niet gemachtigd om welke informatie dan ook die via deze website wordt bekomen op om het even welke manier en onder welke vorm dan ook te reproduceren voor niet-persoonlijke doeleinden of commercieel te exploiteren. Gebruik en reproductie van fotomateriaal is uitdrukkelijk verboden. De eigendomsrechten van deze site behoren toe aan Zuid-Oost-Vlaamse kinekring of aan de organisaties die Zuid-Oost-Vlaamse kinekring hiervoor binnen het kader van deze website toestemming hebben gegeven. Iedereen die dit materiaal wenst te gebruiken, dient contact op te nemen met Zuid-Oost-Vlaamse kinekring, Groendal 67, 9500 Geraardsbergen.

3. Links en verwijzingen

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites en verwijzingen naar andere informatiebronnen. Zuid-Oost-Vlaamse kinekring controleert deze websites en deze informatie niet systematisch. Het kan dus geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Het aanbieden van deze hyperlinks impliceert niet dat Zuid-Oost-Vlaamse kinekring de informatie die deze bronnen bevatten, zou goedkeuren. Noch impliceert dit enige samenwerking tussen het bestuur en de uitbaters van deze sites. Zuid-Oost-Vlaamse kinekring aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het consulteren van informatie die zich op andere websites of bij andere informatiebronnen bevindt waarnaar de site van Zuid-Oost-Vlaamse kinekring verwijst. Indien u hyperlinks van op uw eigen website naar deze website wilt creëren, vragen wij in verband met de toelaatbaarheid ervan vooraf contact op te nemen met Zuid-Oost-Vlaamse kinekring, Groendal 67, 9500 Geraardsbergen.

4. Bescherming van de persoonsgegevens

De eventuele gegevens die Zuid-Oost-Vlaamse kinekring langs deze website van u ontvangt, worden opgenomen in onze bestanden. Zij dienen uitsluitend om u informatie te verstrekken die u als kinesitherapeut kan aanbelangen en om onze dienstverlening aan u te verbeteren. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 over de verwerking van persoonsgegevens hebt u het recht om de gegevens over u te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. U heeft eveneens het recht aan te geven dat uw gegevens niet kunnen gebruikt worden voor de vermelde informatieverstrekking. Daartoe neemt u contact op met Zuid-Oost-Vlaamse kinekring .

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Contactformulier

Wanneer u contact met ons opneemt ontvangen wij uw e-mail adres, onderwerp en bericht. Dit voor een effectieve communicatie en de mogelijkheid om op uw bericht te antwoorden.

Inschrijvingsformulier

Wanneer u zich inschrijft voor een evenement via een inschrijvingsformulier op onze website, ontvangen wij uw naam(voornaam+achternaam), uw e-mail adres en een gedeelte(middelste 7 cijfers) van uw riziv-nummer. Ook komen wij te weten of u al dan niet lid bent van axxon. Deze informatie is nodig om uw inschrijving te verwerken en de accrediteringspunten te belonen.

Hoe lang we jouw data bewaren

Informatie vergaard via het inschrijvingsformulier wordt bewaard tot de bijscholing. Andere informatie wordt voor altijd bewaard. Indien u wenst dat deze informatie verwijderd wordt neemt u contact op met de Zuid-Oost-Vlaamse kinekring.

Welke rechten je hebt over je data

Indien u wenst dat de informatie die we over u verzameld hebben te verwijderen, neemt u contact op met de Zuid-Oost-Vlaamse kinekring. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.